Fondos Públicos

Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

(expte. TR310A-2018/000185-0)

 • Liña II .- Apoio para a implementación de proxectos de formación a medida.
   rse_flexibilidade_laboral2017

   Programa de axudas para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal, confinanciadas polo Fondo Social Europeo. Convocatoria 2017.

   (expte. TR357D 2017-38)

   • Liña III .- Axudas para implantar a conciliación laboral e persoal.
    • Subliña 2 : Incentivos para o fomento da flexibilidade laboral.

   rse_flexibilidade_laboral2017

   Programa de axudas para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal, confinanciadas polo Fondo Social Europeo. Convocatoria 2018.

   (expte. TR357D 2018-12)

   • Liña III .- Axudas para implantar a conciliación laboral e persoal.
    • Subliña 2 : Incentivos económicos para o fomento da flexibilidade horaria.

   rse_flexibilidade_laboral2017

   Persoal cofinanciado pola Xunta de Galicia ao abeiro da Resolución da Axencia Galega de Innovación do 8 de xuño de 2017 (Programa Principia).

   (expte. 037_IN848C2017/1879808)

   fondoseuropeosbase_principia