Fondos Públicos

Programa de axudas para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal, confinanciadas polo Fondo Social Europeo.

(expte. TR357D 2017-38)

  • Liña III .- Axudas para implantar a conciliación laboral e persoal.
    • Subliña 2 : Incentivos para o fomento da flexibilidade laboral.

rse_flexibilidade_laboral2017

Persoal cofinanciado pola Xunta de Galicia ao abeiro da Resolución da Axencia Galega de Innovación do 8 de xuño de 2017 (Programa Principia).

(expte. 037_IN848C2017/1879808)
fondoseuropeosbase_principia