Ayudas do Igape á dixitalización Industria 4.0

Proxecto cofinaciado polo Igape, Xunta de Galicia e Fondo Social Europeo de Desenvolvemento Rexional do Programa operativo FEDER galicia 2014-2020 (Exp. IG240.2020.1.171)

Ayudas do Igape á dixitalización Industria 4.0

Proxecto cofinaciado polo Igape, Xunta de Galicia e Fondo Social Europeo de Desenvolvemento Rexional do Programa operativo FEDER galicia 2014-2020 (Expte. IG40.2019.1.79)(Exp. IG240.2020.1.171)

Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

(Expte. TR310A-2018/000185-0)

Liña II .- Apoio para a implementación de proxectos de formación a medida.

Programa de axudas para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal, confinanciadas polo Fondo Social Europeo. Convocatoria 2018.

(expte. TR357D 2018-12)

Liña III .- Axudas para implantar a conciliación laboral e persoal.
             Subliña 2 : Incentivos económicos para o fomento da flexibilidade horaria.

(Expte. TR357D 2017-38) Liña III .- Axudas para implantar a conciliación laboral e persoal. Subliña 2 : Incentivos para o fomento da flexibilidade laboral.

(Expte. TR357D 2017-38)

Liña III .- Axudas para implantar a conciliación laboral e persoal.
                Subliña 2 : Incentivos para o fomento da flexibilidade laboral.

Persoal cofinanciado pola Xunta de Galicia ao abeiro da Resolución da Axencia Galega de Innovación do 8 de xuño de 2017 (Programa Principia).